Jouw (brand-) veiligheid, dat is waar wij het met al onze medewerkers voor doen!

Nooitgedacht Brandpreventie

Droge blusleidingen

Het onderhoud aan droge blusleidingen wordt voorgeschreven vanuit verzekeringen en de bouwregelgeving.

Nooitgedacht Brandpreventie voert het onderhoud uit aan de droge blusleidingen volgens de geldende norm NEN 1594.

Jaarlijks wordt een droge blusleiding onderhouden met onderhoud aan de voedings- en afnamepunten en de afsluiters. Iedere 5 jaar wordt, naast het jaarlijks onderhoud, de droge blusleiding afgeperst door het hele systeem onder druk te zetten.

Onze gecertificeerde monteurs onderhouden niet alleen uw droge blusleiding, zij kijken ook naar de projectering en naar de (brand-) veiligheid in uw gebouw.