BLUSMIDDELEN

NOODVERLICHTING

AED

BRANDWERENDE DOORVOEREN

DROGE BLUSLEIDINGEN

GEBOORDE PUTTEN

ONDERHOUD

Onderhoud van draagbare blustoestellen, brandslanghaspels, droge blusleidingen, brandwerende doorvoeren, noodverlichting, EHBO, etc, etc, is van essentieel belang om goed en effectief functioneren in tijd van nood te garanderen. Controle en onderhoud dienen dan ook volgens de vastgestelde (NEN-) normen uitgevoerd te worden.

In de afgelopen jaren zijn de eisen voor het brandveilig gebruik van gebouwen aanzienlijk aangescherpt, waarbij de verantwoordelijkheid ligt bij de gebruiker van een gebouw.

Zo moet de gebruiker in een logboek nauwgezet bijhouden welke brandbeveiliginginstallaties in het gebouw zijn aangebracht, zoals blusmiddelen, noodverlichting en brandwerende compartimenten.
Naast de registratie van hetgeen aanwezig is moet ook de staat en de frequentie van controle nauwgezet bijgehouden worden.

Ons automatische registratiesysteem houdt bij wanneer uw apparatuur gecontroleerd moet worden, wij nemen daavoor tijdig contact met u op.