Jouw (brand-) veiligheid, dat is waar wij het met al onze medewerkers voor doen!

Nooitgedacht Brandpreventie

Brandwerende doorvoeren

Het onderhoud aan brandscheidingen wordt voorgeschreven vanuit de fabrikanten en als zorgplicht opgenomen in de bouwregelgeving.

Nooitgedacht Brandpreventie voert het onderhoud uit aan de brandscheidingen volgens de geldende normen en de onderhoudsinstructies van de fabrikanten.

Periodiek worden brandscheidingen geïnspecteerd, doorvoeringen onderhouden en eventueel aangetroffen onvolkomenheden hersteld. Natuurlijk werken wij direct de logboeken bij, en passen, waar nodig, de tekeningen aan.

Onze gecertificeerde monteurs onderhouden niet alleen uw brandscheidingen, zij kijken ook naar de projectering en naar de (brand-) veiligheid in uw gebouw.