Jouw (brand-) veiligheid, dat is waar wij het met al onze medewerkers voor doen!

Nooitgedacht Brandpreventie

ONTRUIMINGSPLAN

Wat doet u bij calamiteiten? Wie heeft de leiding en geeft opdracht voor een ontruiming? Wie onderhoudt contact met de hulpdiensten? Een ontruimingsplan neemt alle onzekerheden weg en maakt duidelijk wie de leiding heeft bij noodgevallen.
Het ontruimingsplan omvat primair hoe men in geval van calamiteiten op een snelle, veilige manier kan vluchten. Tevens beschrijft het hoe door eigen werknemers een ontruiming kan worden ingezet, voordat professionele hulp ter plaatse is.

Nooitgedacht Brandpreventie stelt voor u een plan op maat op, conform de Nederlandse Norm voor Ontruimingsplannen, ofwel de NEN 8112. Daarbij kijken wij naar de veiligheidseisen van het gebouw en de verantwoordelijkheden, taken en procedures binnen de organisatie. Nooitgedacht Brandpreventie helpt u bij het opstellen van een gedegen ontruimingsplan.

Noodzaak

Vluchtwegplattegronden zijn bedoeld om de gebruikers van een gebouw te informeren hoe ze het gebouw in geval van nood moeten verlaten. Vluchtwegplattegronden maken onderdeel uit van het ontruimingsplan.

Het opstellen en hebben van een ontruimingsplan is wettelijk verplicht sinds 2012. De verplichting tot het hebben van een ontruimingsplan wordt aangestuurd door het Bouwbesluit 2012.