Jouw (brand-) veiligheid, dat is waar wij het met al onze medewerkers voor doen!

Nooitgedacht Brandpreventie

BEDRIJFSNOODPLAN

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van werknemers en derden binnen het bedrijf. Het bedrijfsnoodplan zorgt niet alleen voor een veilige werkomgeving, maar geeft ook aan hoe te handelen in geval van calamiteiten. Daarnaast kan het dienen als basis voor de organisatie van uw bedrijfshulpverlening (BHV) en draagt het bij aan de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Op basis van de, voor ieder bedrijf verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), zijn de zogenaamde restrisico's maatgevend voor het bedrijfsnoodplan. Vervolgens zorgt dit plan voor een veilige werkomgeving en duidelijke richtlijnen bij eventuele calamiteiten. Onderdeel van dit noodplan kunnen bijvoorbeeld zijn een compleet calamiteitenplan of alleen een BHV-plan en/of een ontruimingsplan.