Jouw (brand-) veiligheid, dat is waar wij het met al onze medewerkers voor doen!

Nooitgedacht Brandpreventie

Geboorde putten

Het onderhoud aan geboorde putten wordt voorgeschreven vanuit de norm en regelgeving.

Nooitgedacht Brandpreventie voert het onderhoud uit aan de geboorde putten volgens de geldende Richtlijn 2200 ‘Ontwerp, realisatie en oplevering beheer en onderhoud van geboorde brandputten’.

Jaarlijks wordt een geboorde put onderhouden met het testen van de (geëiste) opbrengst en wordt de staat van de put en de onderdelen beoordeeld.

Onze gecertificeerde monteurs onderhouden niet alleen uw geboorde put, zij kijken ook naar de projectering en naar de (brand-) veiligheid in uw gebouw.