Jouw (brand-) veiligheid, dat is waar wij het met al onze medewerkers voor doen!

Nooitgedacht Brandpreventie

AED

Het onderhoud aan een AED wordt voorgeschreven vanuit de fabrikanten.  Nooitgedacht Brandpreventie voert het onderhoud uit aan alle AED merken volgens de geldende normen en de onderhoudsinstructies van de fabrikanten.

Jaarlijks wordt een AED onderhouden, waarbij periodiek (4 of 5 jaarlijks, afhankelijk van merk en type) volgens opgave van de fabrikant de interne accu en / of pads moeten worden vervangen Dit om er voor te zorgen dat de AED ook werkt wanneer dat nodig is.

Onze gecertificeerde monteurs onderhouden niet alleen uw AED, zij kijken ook naar de projectering en naar de (brand-) veiligheid in uw gebouw.