OPLEIDING BHV

HERHALING BHV

VCA

EHBO

KINDER EHBO

TRAINING KLEINE BLUSMIDDELEN

PORTOFOLIO TRAINING

PLOEGLEIDER BHV

REANIMATIE / AED

ONTRUIMINGSOEFENING

BEHEERDER BMC

PLOEGLEIDER BHV

De opleiding of herhaling Ploegleider BHV is bestemd voor leidinggevenden van een BHV ploeg. Natuurlijk bezit u al een geldig BHV certificaat en u bent niet bang om op te treden tijdens een incident.

Omschrijving

De basiscursus Ploegleider leidt medewerkers van bedrijven op die zich bezighouden met de uitvoering van het BHV beleid. De ploegleider geeft sturing aan het BHV team en zorgt er voor dat het team optimaal ingezet kan worden bij een calamiteit.

De ploegleider is tevens verantwoordelijk voor het houden van regelmatige oefeningen zodat de BHV organisatie feilloos op elkaar is afgestemd. De ploegleider is ook verantwoordelijk voor het materiaal van de BHV-ers zoals: lampen, portofoons, AED, verbandmiddelen, blusmiddelen etc. Jij zorgt ervoor dat alles functioneert.

Inhoud
  • Heb je kennis van de wettelijke basis van de bedrijfshulpverlening
  • Heb je kennis van de basisscenario’s die in elk bedrijf kunnen voorkomen
  • Kun je BHV-voorzieningen en BHV-middelen herkennen
  • Heb je kennis en inzicht in de taak van de ploegleider BHV
  • Heb je kennis van de veiligheidsaspecten waarop gelet moet worden bij een BHV-inzet
  • Kan je leiding geven aan een inzet van een BHV-ploeg
  • Ken je de alarmerings- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening
  • Heb je inzicht in het samenwerken met de professionele hulpverleningsdienst(en)

 

De duur van de training bedraagt 2 lesdagen en er is geen vooropleiding voor nodig.

Foto's