BRANDPREVENTIE ADVIES

RI&E

BEDRIJFSNOODPLAN

BHV PLAN

CALIMITEITENPLAN

ONTRUIMINGSPLAN

VLUCHTWEG PLATTEGRONDEN

U heeft een vraag over (brand-)veiligheid, een vergunningtraject, brandveiligheidsinstallaties of u wilt een second opinion.

Liever bellen met één van onze medewerkers? Bel: 0182 604919.

BEDRIJFSNOODPLAN

In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van werknemers en derden binnen het bedrijf. Het bedrijfsnoodplan zorgt niet alleen voor een veilige werkomgeving, maar geeft ook aan hoe te handelen in geval van calamiteiten.

Daarnaast kan het dienen als basis voor de organisatie van uw bedrijfshulpverlening (BHV) en draagt het bij aan de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Op basis van de, voor ieder bedrijf verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), zijn de zogenaamde restrisico’s maatgevend voor het bedrijfsnoodplan. Vervolgens zorgt dit plan voor een veilige werkomgeving en duidelijke richtlijnen bij eventuele calamiteiten. Onderdeel van dit noodplan kunnen bijvoorbeeld zijn een compleet calamiteitenplan of alleen een BHV-plan en/of een ontruimingsplan.