BRANDPREVENTIE ADVIES

RI&E

BEDRIJFSNOODPLAN

BHV PLAN

CALIMITEITENPLAN

ONTRUIMINGSPLAN

VLUCHTWEG PLATTEGRONDEN

U heeft een vraag over (brand-)veiligheid, een vergunningtraject, brandveiligheidsinstallaties of u wilt een second opinion.

Liever bellen met één van onze medewerkers? Bel: 0182 604919.

RI&E (Risico-inventarisatie & -evaluatie)

Iedere organisatie die de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere aanwezigen wil garanderen, moet daarvoor beginnen met het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie (RI&E).

Dit is sinds 1 januari 1994 wettelijk verplicht en opgenomen in de arbeidsomstandighedenwet (ARBOwet). Het is afhankelijk van de uitkomsten van de RI&E welke maatregelen, kennis en vaardigheden in een organisatie noodzakelijk zijn.

Een actuele RI&E Eenmaal opgesteld en het plan van aanpak klaar? Dan begint het pas, want bijvoorbeeld een nieuwe machine, of een nieuw productieproces vragen steeds weer het checken van alle veiligheidsvoorzieningen en regels.

Want met het verbeteren van veiligheid en gezondheid ben je nooit klaar. Nooitgedacht Brandpreventie helpt graag met het opstellen van jouw (eerste) RI&E en het plan van aanpak.