De cursus is een praktijkgerichte vaardigheidstraining waarin de cursist leert om op veilige wijze een reanimatie uit te voeren.
Daarnaast leert de cursist op veilige wijze een AED bij een slachtoffer aan te sluiten en te bedienen.

Aan de orde komen onder andere :                                                                25032008222
- Eigen veiligheid en die van omstanders
- Het benaderen van het slachtoffer
- Vaststellen van bewustzijn en ademhaling
- Alarmeren van de hulpdiensten
- Reanimatie opstarten
- Het geven van borstcompressies en mond-op-mond beademing
- Het gebruiken van een AED
- Nazorg