Wat doet u bij calamiteiten? Wie heeft de leiding en geeft opdracht voor een ontruiming? Wie onderhoudt contact met de hulpdiensten? Een ontruimingsplan neemt alle onzekerheden weg en maakt duidelijk wie de leiding heeft bij noodgevallen.

Wie ontruimt uw gebouw?
Het ontruimingsplan omvat primair hoe men in geval van calamiteiten op een snelle, veilige manier kan vluchten. Tevens beschrijft het hoe door eigen werknemers een ontruiming kan worden ingezet, voordat professionele hulp ter plaatse is.

Hoe wij u kunnen helpen.
Nooitgedacht Brandpreventie stelt voor u een plan op maat op, conform de Nederlandse Norm voor Ontruimingsplannen, ofwel de NEN 8112. Daarbij kijken wij naar de veiligheidseisen van het gebouw en de verantwoordelijkheden, taken en procedures binnen de organisatie.

Nooitgedacht Brandpreventie helpt u bij het opstellen van een gedegen ontruimingsplan.