In het Arbeidsomstandighedenbesluit staat vastgelegd dat de werkgever verantwoordelijk is voor de veiligheid van werknemers en derden binnen het bedrijf. Het bedrijfsnoodplan zorgt niet alleen voor een veilige werkomgeving, maar geeft ook aan hoe te handelen in geval van calamiteiten. Daarnaast kan het dienen als basis voor de organisatie van uw bedrijfshulpverlening (BHV) en draagt het bij aan de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

De inhoud van een bedrijfsnoodplan
Op basis van de voor ieder bedrijf verplichte Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) zijn de zogenaamde restrisico's maatgevend voor het bedrijfsnoodplan.
Vervolgens zorgt dit plan voor een veilige werkomgeving en duidelijke richtlijnen bij eventuele calamiteiten.
Onderdeel van dit noodplan kunnen bijvoorbeeld zijn een compleet calamiteitenplan of alleen een BHV-plan en/of een ontruimingsplan.

Hoe wij kunnen helpen
Van een orienterend eerste onderhoud en via een inventarisatie van uw wensen kunt u bij ons terecht voor een compleet pakket brandveiligheidsdiensten. Van compleet noodplan tot de vluchtwegplattegronden en het opleiden en trainen van uw calamiteitenorganisatie, onze integrale aanpak en jarenlange ervaring zorgt voor een doordacht en op uw organisatie afgestemd bedrijfsnoodplan.

Voor wie geen risico’s wil nemen staan de adviseurs van Nooitgedacht Brandpreventie klaar.