Nooitgedacht Brandpreventie is een REOB (Regeling Erkenning OnderhoudsBedrijven Kleine Blusmiddelen) erkend en door de scheepvaartinspectie gecertificeerd onderhoudsbedrijf kleine blusmiddelen.
Om te bepalen welk blusmiddel en welk aantal u nodig heeft dient er gekeken te worden welke materialen aanwezig zijn.

Om het aantal te bepalen geldt de regel dat er, in geval van een calamiteit, voldoende blusmiddelen duidelijk zichtbaar en bereikbaar zijn.

De specialisten van Nooitgedacht Brandpreventie stellen voor een projectering op conform de richtlijnen van de NEN4001+C1:2008

Voor een volledig advies op uw locatie kunt contact met ons opnemen.