Natuurlijk beschikt u over een bedrijfshulpverleningsorganisatie en een ontruimingsplan. Maar wordt er ook regelmatig geoefend?
De ontruimingsoefening is een generale repetitie van een calamiteit voor uw organisatie. Bij de (on)aangekondigde ontruimingsoefening vindt een daadwerkelijke ontruiming plaats, waarbij uw organisatie optimaal wordt getest.
U kiest vooraf of de inhoud van het scenario bekend wordt gemaakt bij de deelnemers. Ook wordt vooraf afgestemd met u als opdrachtgever of het een aangekondigde of plotselinge oefening wordt.
Dit uiteraard afgestemd op de geoefendheid en de mogelijkheden van uw organisatie.

Inhoud
Voorafgaand kan nog worden ingegaan op de volgende onderwerpen:
• Waarom ontruimen;
• Wet- en Regelgeving;
• Wat is er al georganiseerd;
• De organisatie van de ontruiming;
• Wat is ontruimen;

Enscenering kan d.m.v. vuur- en geluidseffecten vrijwel overal worden plaatsvinden. Indien mogelijk kan ook oefenrook worden gebruikt.
Observeren tijdens de ontruiming mogelijk door medewerkers van Nooitgedacht Brandpreventie.
Evaluatie na afloop met de deelnemers en observatoren. Verslaglegging vindt na afloop plaats d.m.v. een rapport. U voldoet daarmee aan de wettelijke verplichting tot oefenen en heeft een heldere rapportage over de wijze en doelmatigheid van ontruimen binnen uw organisatie.