De cursus Ploegleider BHV is bestemd voor leidinggevenden van een BHV ploeg. Natuurlijk bezit je al een geldig BHV certificaat en je bent niet bang om op te treden tijdens een incident.

Vanuit je BHV Basisopleiding heb je kennis van BHV voorzieningen en BHV middelen. In deze vervolgopleiding leer je o.a.:
• Wet- en regelgeving (oa Arbowet) die relevant zijn voor het handelen van de BHV ploeg
• Instructies in jouw bedrijf te beschrijven en te managen
• Alarmering- en communicatiemiddelen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening te gebruiken
• Veiligheidsaspecten te signaleren en hiermee rekening te houden tijdens een BHV inzet
• Contact met professionele hulpverleningsdienst(en)


CERTIFICERING
Als je voor de theorie en praktijk bent geslaagd ontvang je een Certificaat Ploegleider BHV.