De ARBO-wet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener(s) altijd zijn of haar taken op een juiste wijze kan uitvoeren.

Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener(s) zijn of haar vaardigheden door oefeningen of andere activiteiten op peil moet houden.

Nooitgedacht Brandpreventie adviseert om, naast de noodzakelijke oefeningen, jaarlijks minimaal één herhalingsdag te volgen.

Indien deze herhalingsdag met voldoende resultaat is afgesloten ontvangt de cursist een herhalingscertificaat.

Hiermee kan worden aangetoond dat de vaardigheden van de bedrijfshulpverlener op peil zijn.


Met, naast de vereiste basis lesstof, wisselende onderwerpen en/of oefeningen zorgen wij voor interessante herhalingslessen, waarin jaarlijks wordt (bij-geleerd).

Wilt u zich aanmelden? (klik hier)