Brandslanghaspels dienen volgens de NEN EN 671-3 gecontroleerd en gerepareerd te worden.

De controle is een verplichting en moet jaarlijks uitgevoerd te worden. Controle activiteiten bestaan onder andere uit:
• uitrollen en onder drukzetten, en indien gewenst een debietmeeting (volume opbrengst) uitvoeren
• onbelemmerd draaien van de trommel naar links en rechts,
• controle op lekkages, slijtage en functioneren kastdeuren en/of zwenkarmen ,
• controle hoofdafsluiter en watertoevoerleidingen,
• controle straalpijp en slanggeleider,
• beschadigingen en corrosie,
• scheurtjes (droogte) in de haspelslang,
• toegankelijkheid van de haspel en aanduiding haspelslang aanwezig.

Naast de jaarlijkse controle wordt 1x per 5 jaar de brandslang afgeperst.