Waarom een vluchtwegplattegrond?
Een vluchtwegplattegrond is er om u, uw medewerkers en bezoekers te helpen een veilig heenkomen te zoeken in het geval van een calamiteit. Ook ziet u hierop de locaties van blusmiddelen.

Laat uw vluchtwegplattegrond maken
Nooitgedacht Brandpreventie heeft ruime ervaring in het tekenen van deze plattegronden en adviseert u over de geldende brandveiligheidseisen.