U heeft een vraag over (brand-)veiligheid, een vergunningtraject, brandveiligheidsinstallaties of u wilt een second opinion.

U vindt bij Nooitgedacht brandpreventie diensten en advies op al het gebied van (brand-)veiligheid.
Onze medewerkers beschikken over jarenlange ervaring in het adviseren en het opstellen van verschillende soorten van adviezen.

Diverse verschillende soorten bouwwerken hebben wij inmiddels voorzien van ons deskundig advies, het maakt hierin niet uit of u bouwwerk klein of groot is of dat er sprake is van een complex of monumentaal bouwwerk.

Wij kunnen u onder andere voorzien van de volgende adviezen en of rapportages.

-                      Bouwbesluit toets brandveiligheid (nieuwbouw, verbouw en bestaande bouw).

-                      Wabovergunningen activiteit gebruik (voorheen de gebruiksvergunning, en gebruiksmelding.

-                      Inspecties brandveiligheid (bouwkundige controle) op basis van wet- en regelgeving.

-                      Opstellen brandveiligheidrapportages.

-                      Second Opinion.

-                      Brandveiligheid bij evenementen.

-                      Opstellen van programma’s van eisen voor uw Brandmeld- en of Ontruimingsinstallatie.

-                      Advies voor bluswater en bereikbaarheid.

-                      Gelijkwaardigheidsverzoeken.

Bouwbesluit toets:

U hebt een nieuwbouwproject, een bestaand gebouw of u wilt verbouwen en u loopt tegen een aantal vraagstukken aan met betrekking tot de brandveiligheidsvoorschriften. Wij kunnen voor u een Bouwbesluit toets uitvoeren op de eisen voor nieuwbouw, verbouw of bestaande bouw.

Op basis van de door u ingediende tekeningen kunnen wij voor u een brandveiligheidstoets uitvoeren.

Speciaal voor architecten(bureaus) kan er een rapportage worden opgesteld welke bij de vergunningsaanvraag (omgevingsvergunning) kan worden ingediend.

Wabo vergunning activiteit brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) of een gebruiksmelding:

Wilt u, of bent u door de gemeente benaderd om een vergunningsaanvraag of een gebruiksmelding te doen in het kader van brandveilig gebruik, wij kunnen u hierbij adviseren of de aanvraag volledig behandelen / afhandelen.

Inspecties brandveiligheid:

Op basis van de huidige wet- en regelgeving kunnen wij voor een brandveiligheidscontrole uitvoeren. Deze controle kan op uw verzoek een volledige brandveiligheidscontrole zijn of slechts op enkel onderdeel worden geïnspecteerd. Over al deze inspecties ontvangt u van ons een rapportage met onze bevindingen en de mogelijke oplossingen.

Second opinion:

Brandveiligheid is een ruim begrip en laat ruimte voor persoonlijke interpretatie, sommige onderdelen zijn noodzakelijk andere punten juist weer niet.

Deze interpretatie kan voor het bevoegd gezag soms verschillend worden geïnterpreteerd, voorzieningen die bijvoorbeeld door de brandweer worden geëist kunnen soms erg kostbaar zijn. U kunt ons inschakelen om te beoordelen of dat deze voorzieningen daadwerkelijk noodzakelijk zijn (uw persoonlijke second opinion).

Brandveiligheid bij evenementen:

Wilt u een evenement organiseren en heeft u vragen over de brandveiligheid omtrent de te nemen maatregelen. Bent u benaderd door de gemeente om een risicoscan, draaiboek of veiligheidsplan aan te leveren. Wij kunnen u hierin een aantal handvatten bieden of deze voor u opstellen.

Programma van Eisen (PvE):

Om tot een verantwoorde brandmeld- of ontruimingsinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE is een document waarin onder andere de uitgangspunten voor de bouwkundige, organisatorische en installatietechnische brandbeveiligingsvoorzieningen zijn opgenomen. Een Brandmeld- ontruimingsinstallatie is vereist voor nieuwe bouwwerken en bestaande bouwwerken de wetgever heeft hierin geen verschil. Een PvE moet altijd voorafgaand aan de installatie worden opgesteld en door het bevoegd gezag worden goedgekeurd.

Het PvE van de Brandmeld- ontruimingsinstallatie kan ook onderdeel zijn van de omgevingsvergunning of doordat in een later stadium een nieuwe brandmeld- ontruimingsinstallatie moet worden aangebracht.

Speciaal voor architecten(bureaus) kan er een PvE worden opgesteld welke bij de vergunningsaanvraag (omgevingsvergunning activiteit bouwen) kan worden ingediend.

Bluswater en bereikbaarheid

Hebt u vagen over het bluswater in uw buurt of op uw eigen terrein, de bereikbaarheid van uw bouwwerk. Zijn er vanuit het bevoegd gezag eisen gesteld aan een van deze onderwerpen bij uw vergunningsaanvraag. Wij kunnen u deskundig adviseren op basis van de huidige wet en regelgeving en praktijkrichtlijnen.

Gelijkwaardigheid:

De regelgeving staat echter ook gelijkwaardigheid toe, op uw verzoek kunnen wij beoordelen of dat dit daadwerkelijk mogelijk en haalbaar is. Minder kostbaar, maar niet minder veilig, er wordt namelijk door het bevoegd gezag geëist om deze gelijkwaardigheid aan te tonen. Gelijkwaardigheid is dus altijd maatwerk en welke alleen voor uw bouwwerk geldig is.

Verantwoordelijkheden:

Bedrijven en gebruikers worden in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor brandveiligheid gehouden, de brandweer zal zich in toenemende mate gaan richten op preventie en risicogerichte situaties. Op dit moment liggen er plannen om de markt nog meer te verzelfstandigen en de eindverantwoordelijkheid bij de gebruikers en eigenaar neer te leggen. Nooitgedacht brandpreventie speelt hier al vroegtijdig op in, door u verschillende diensten op de brandveiligheid aan te bieden en hierin samen met u zich bewust te maken van uw en onze verantwoordelijkheid.