Onder brandpreventie verstaat men het nemen van maatregelen om het ontstaan van een brand zoveel mogelijk te voorkomen.
Brandpreventie kan betekenen dat gebruikte materialen met zorg worden gekozen, maar ook de juiste blusmiddelen die een beginnende brand kunnen stoppen.
Ook de juiste en voldoende vluchtmogelijkheden vallen onder brandpreventie.
De rook van een brand kan soms nog meer problemen opleveren dan het vuur van de brand, daarom dient ook daar op gelet te worden.

Anno 2014 is de trend in de wet- en regelgeving van dien aard dat deze eerder een resultaatverbintenis nastreven in plaats van de tot nu toe gekende voorschrijvende houding. Dit betekent dat nu de verantwoordelijkheid ligt bij een organisatie om de best beschikbare verantwoorde procedures en/of technieken toe te passen om mensen , dieren, gebouwen en omgeving te beschermen.

Klik hier om de brochure Brandpreventie en advies te downloaden